Historia:

  • W latach 1999-2002 prowadzono prace budowlane nowoczesnego zakładu rzeźni.
  • Proces produkcyjny rozpoczął się pod koniec kwietnia 2002r.
  • Produkcja miesięczna zakładu systematycznie wzrastała z miesiąca na miesiąc.
  • Zarząd Spółki zamierza utrzymać tę korzystną tendencję przez kolejne lata.

Charakterystyka zakładu:

  1. Nowoczesna rzeźnia trzody i bydła “Obojan” posiada możliwości przerobu 5.000 tuczników tygodniowo lub 500 sztuk bydła oraz wszystkich pozostałych gatunków zwierząt rzeźnych.
  2. Od momentu wejścia Polski do UE zakład zakwalifikowany jest w kategorii B1; możemy poszczycić się także przystąpieniem w niedługim czasie do grona firm z wdrożonym systemem HACCP.
  3. W procesie produkcyjnym zastosowano najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, które obsługuje 25 wyszkolonych i wykwalifikowanych pracowników.
  4. Zakład dysponuje własną bazą środków transportu do przewozu żywca jak i specjalistycznymi chłodniami.
  5. Zakład posiada własną podczyszczalnię ścieków (obecnie chemiczna), jednak planowana jest budowa kolejnej części oczyszczalni - części biologicznej.
  6. Zakład posiada uprawnienia eksportowe do państw: całej UE, Ukrainy oraz Rumuni.

       

"Obojan" Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 6, 83-322 Stężyca
NIP: 589-17-25-338

tel/fax.: +48 58 684-30-88
tel.: +48 58 684-33-22
kom.: 691-999-889

e-mail: obojan@wp.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ. VIII Wydział KRS nr 0000140023.
Kapitał zakładowy wniesiony w całości 1.055.000 PLN
Copyright © 2015 Obojan Sp. z o.o.