OBOJAN :: rzeźnia - ubojnia trzody i bydła :: oferta

 

"Obojan" Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 6, 83-322 Stężyca
NIP: 589-17-25-338

tel/fax.: +48 58 684-30-88
tel.: +48 58 684-33-22
kom.: 691-999-889

e-mail: obojan@wp.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ. VIII Wydział KRS nr 0000140023.
Kapitał zakładowy wniesiony w całości 1.055.000 PLN
Copyright © 2015 Obojan Sp. z o.o.